ป้ายนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และชัดเจนโดยการออกแบบ
ของป้ายนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ตู้หัวจ่ายน้ำมัน
ในยุค 60's-70's จากแรงบันดาลใจของ
ตู้หัวจ่ายน้ำมันนี้เอง ก็ได้กลายมาเป็นต้นกำเนิดของ
ร้านกางเกงยีนส์สายพันธ์ไทยอย่างแท้จริง
"กางเกงยีนส์ปั๊มน้ำมันแก๊สโซลีน"